www.fulla.sk

Fulla očami detí 2008 - Roľnícka svadba

Cieľ projektu - Ludovít Fulla očami detí

Cieľom tohto projektu je priblížiť deťom Ľudovíta Fullu - slovenského umelca svetového formátu formou reprodukcie, alebo tvorením priamo v Galérií Ľudovíta Fullu. Odkryť inšpiračné zdroje, ktorými obohatil svoje diela. Priblížiť ľudové tradície (svadba) a remeslá deťom a zároveň podporiť vnímanie estetických hodnôt prostredníctvom umenia a zároveň rozvíjať detskú senzitívnosť a prepojiť umenie so svetom fantázie.

Inštalácia prác Pondelok

Zúčastnili sa ho žiaci z pracoviska ZŠ Liptovská Teplá pod vedením Mgr. Jozefa Matušku, pracoviska ZŠ Liptovské Sliače pod vedením Bc. Kristíny Hanulovej a z pracoviska ZŠ Lúčky pod vedením Mgr. Moniky Švárnej.

Inštalácia prác Utorok

Zúčastnili sa ho žiaci z pracoviska ZŠ Ľubochňa pod vedením Bc. Andrei Uhrinovej, pracoviska ZŠ Lúčky pod vedením Mgr. Moniky Švárnej, pracoviska SZUŠ Ružomberok pod vedením Mgr. Jozefa Matušku a z pracoviska ZŠ Likavka pod vedením Mgr. Moniky Maslovej.

Inštalácia prác Streda

Zúčastnili sa ho žiaci z pracoviska ZŠ Liptovská Lúžna pod vedením Mgr. Zuzany Hlaváčovej, pracoviska ZŠ Liptovské Sliače pod vedením Bc. Kristíny Hanulovej, pracoviska ZŠ Lúčky pod vedením Mgr. Moniky Švárnej, pracoviska ZŠ Liptovské Revúce pod vedením Mgr. Jany Moravčíkovej, pracoviska ZŠ Liptovská Teplá pod vedením Mgr. Jozefa Matušku a z pracoviska ZŠ Likavka pod vedením Mgr. Moniky Maslovej.

Inštalácia prác Štvrtok

Zúčastnili sa ho žiaci z pracoviska ZŠ Liptovské Revúce pod vedením Mgr. Jany Moravčíkovej, pracoviska ZŠ Likavka pod vedením Mgr. Moniky Maslovej, pracoviska SZUŠ Ružomberok pod vedením Mgr. Jozefa Matušku, pracoviska ZŠ Ľubochňa pod vedením Bc. Andrei Uhrinovej a z pracoviska ZŠ Liptovské Sliače pod vedením Bc. Kristíny Hanulovej.

Inštalácia prác Piatok

Zúčastnili sa ho žiaci z pracoviska ZŠ Lúčky pod vedením Mgr. Moniky Švárnej, pracoviska ZŠ Ľubochňa pod vedením Bc. Andrei Uhrinovej, pracoviska ZŠ Liptovská Teplá pod vedením Mgr. Jozefa Matušku a z pracoviska ZŠ Liptovské Sliače pod vedením Bc. Kristíny Hanulovej.

Výsledná vernisáž (výstava)

Vernisáž pozostávala z vyhlásenie výsledkov súťaže žiakov SZUŠ Ružomberok, vyhlásenie výsledkov súťaže prihlásených škôl regiónu Liptov, sprievodného programu...

Vyhodnotenie prác

Vyhodnotenie prebiehalo priamo v priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu. Porota hodnotila práce detí z rôznych kategórií...

Design by Limic. Powered by Limic system. Telefonické informácie po - pia od 9:00 - 15:00 (044 - 435 22 69).
Copyright © 2005 - 2010 Limic, s.r.o. Všetky práva vyhradené.