www.fulla.sk

Fulla očami detí 2008 - Vyhodnotenie

Vyhodnotenie projektu Ľudovít Fulla očami detí

Vyhodnotenie prebiehalo priamo v priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu. Porota hodnotila práce detí z rôznych kategórií, žiakov SZUŠ a prihlásených škôl regiónu Liptov.

Porota

Predseda poroty: Doc. Akad. Mal. Ján Kudlička
Koordinátorka projektu: Vedúca Výtvarného odboru SZUŠ Mgr. Lenka Hazuchová

Členovia poroty

Zriaďovateľ SZUŠ PaedDr. Elena Šlávková
Zástupca Primátora Ružomberok Dušan Pavlík
Riaditeľka GĽF Ružomberok Katarína Dúbravcová

Kategórie

1. Z hľadiska veku detí: Materská škola a Základná škola
2. Výtvarnej disciplíny: Plošné a priestorové výtvarné práce

Umiestnenia

1. Miesto
2. Miesto
3. Miesto
Čestné uznanie

Ocenenia

Cena Predsedu poroty
Cena Zriaďovateľa SZUŠ
Cena Mesta Ružomberok
Cena Galérie Ľudovíta Fullu

Ocenenie - CENA PREDSEDU POROTY

SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky Naša Škola
Pod vedením Mgr. Jozef Matuška
„Kôň“

Ocenenie - CENA MESTA RUŽOMBEROK

SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky ZŠ Liptovská Lúžna
Kontrová Anežka
Kajdová Michaela
Pod vedením Mgr. Zuzana Hlaváčová
„Roľnícka svadba“

Ocenenie - CENA ZRIAĎOVATEĽA

SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky ZŠ Likavka
Pod vedením Monika Maslová
„Textilné závesy“

Ocenenie - CENA GALÉRIE

SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky ZŠ Lúčky
Pod vedením Mgr. Monika Švárna
„Tapiséria trochu inak“

Ocenenia - MŠ PLOŠNÉ PRÁCE

1. MIESTO
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky MŠ Štiavnička
Pod vedením Mgr. Lenka Hazuchová
„Obor“

2. MIESTO
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky MŠ Likavka, MŠ Ludrová
Pod vedením Monika Maslová
„Vtáčiky“

3. MIESTO
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky MŠ Liptovské Sliače
Pod vedením Kristína Hanulová
„Koníky“

ČESTNÉ UZNANIE
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky MŠ Liptovská Lúžna
Pod vedením Janka Moravčíková
„Rybky“

Ocenenia - ZŠ PLOŠNÉ PRÁCE

1. MIESTO
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky ZŠ Liptovské Sliače
Pod vedením Kristína Hanulová
„Textilné maľby“

2. MIESTO
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky ZŠ Liptovské Sliače
Tomáš Priesol
Martin Brezňan
Pod vedením Kristína Hanulová
„Koník s pohoničom“

3. MIESTO
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Žiačka pobočky MŠ Liptovská Štiavnica
Lívia Václavíková
Pod vedením Mgr. Lenka Hazuchová
„Koník a nevesta“

ČESTNÉ UZNANIE
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky ZŠ Liptovské Sliače
Pod vedením Kristína Hanulová
„Za prínos prác tvorených z netradičných materiálov“

ČESTNÉ UZNANIE
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky ZŠ Kvačany
Pod vedením Mgr. Art Róbert Močiliak
„Krajina“

Ocenenia - ZŠ PRIESTOROVÉ PRÁCE

1. MIESTO
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky Naša Škola
Pod vedením Mgr. Jozef Matuška
„Hudci“

2. MIESTO
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky Naša Škola
Pod vedením Mgr. Jozef Matuška
„Papierový tátoš“

2. MIESTO
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky ZŠ Lúčky
Pod vedením Mgr. Monika Švárna
„Ženích a nevesta“

3. MIESTO
SZUŠ Výtvarný odbor
Zriaďovateľ PaedDr. E. Šlávková
Kolektív žiakov pobočky ZŠ Liptovské Revúce
Pod vedením Janka Moravčíková
„Plastové vtáčiky“

Design by Limic. Powered by Limic system. Telefonické informácie po - pia od 9:00 - 15:00 (044 - 435 22 69).
Copyright © 2005 - 2010 Limic, s.r.o. Všetky práva vyhradené.